Dobrodošli na naše stranice

Elektro-Akustika d.o.o. je privatna tvrtka koja je ve?¦ niz godina prisutna na hrvatskom tr??i??tu. Usko je specijalizirana za rje??avanje problema ozvu?¨avanja otvorenih i zatvorenih prostora kao i prostorne akustike.

Djelatnost Elektro-Akustike podijeljena je u nekoliko podru?¨ja:

  • projektiranje
  • zastupanje stranih tvrtki iz podru?¨ja audia
  • distribucija profesionalnih i industrijskih razglasnih sustava
  • monta??a i servis
  • prodaja i postavljanje crkvenih elektronskih orgulja i simulatora crkvenih zvona
  • prodaja kabina i sustava za simultano prevo?enje te konferencijskih sustava

Projektiranje zahtjevnih razglasnih sustava npr.za koncertne dvorane, stadione, teatre, crkve i sl.,koji zahtijevaju visoku vjernost reprodukcije, razumljivost govora kao i prora?¨une vezane za prostornu akustiku, Elektro-Akustika izvodi simulacijama i prora?¨unima u EASE ra?¨unalnom programu.

EASE je u ovom trenutku, jedan od rijetko priznatih ra?¨unalnih programa u svijetu, za ovakve vrste simulacija i prora?¨una.
U ??elji da osigura komponente razglasnih sustava, sukladno simulacijom dobivenih parametara, Elektro-Akustika zastupa i distribuira nekoliko renomiranih svjetskih proizvo?a?¨a razglasnih sustava.

Uz niskomske razglasne sustave visokovjerne reprodukcije, Elektro-Akustika projektira i distribuira visokoomske/industrijske razglasne sustave prvenstveno namijenjene za poslovne zgrade, trgova?¨ke centre, restorane, vojarne i sl.

Za sva dodatna poja??njenja ili budu?¦u suradnju, obratite se na adresu Elektro-Akustike s punim povjerenjem.